Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Sponsors

Notulen Algemene Leden Vergadering KFC 1910

30 april 2021 11:15


Op maandag 29 maart heeft de Algemene Leden Vergadering van KFC 1910 digitaal plaatsgevonden. Helaas was het niet mogelijk met de huidige COVID-19 maatregelen deze fysiek te laten plaatsvinden en werd deze via ZOOM georganiseerd.

De Powerpoint presentatie is hier te vinden!

 

Het was goed om te zien dat de betrokkenheid bij de leden groot was, waar er 50 huishoudens waren aangemeld en naar schatting ca. 100 leden hebben meegeluisterd. Hieronder vinden jullie kort even een verslag van de ALV presentatie.

Verslag
Het bestuur van KFC maakt eerst een groot compliment aan al haar leden, trainers, sponsors en vrijwilligers die toch gedurende deze COVID-periode zich 100% blijven inzetten voor KFC 1910. Er schijnt licht aan het einde van de tunnel en we hopen iedereen binnenkort weer te mogen verwelkomen op het sportcomplex. De KNVB streeft ernaar om de Regio Cup eind april te kunnen starten. Houd onze website en Social media in de gaten.

Helaas heeft KFC 1910 afscheid moeten nemen van mensen die ons zijn ontvallen en hier is een moment van stilte voor in acht genomen.

Financieel
Voor alle verenigingen geldt dat het momenteel moeilijke tijden zijn. De dagelijkse gang van zaken; trainingen, onderhoud en vaste lasten lopen gewoon door. De inkomsten van contributie en sponsorinkomsten blijven gelukkig stabiel, maar vooral het verlies van de kantine inkomsten weegt zwaar.

KFC 1910 is een gezonde vereniging en staat er financieel goed voor. Het seizoen 2019-2020 is ondanks dat de kantine een paar maanden dicht is geweest positief afgesloten. Verwachting is dat we huidig seizoen ook positief zullen afsluiten. Dit komt o.a. doordat een aantal kosten door gemeente en KNVB zijn kwijtgescholden. Ook hebben alle trainers van KFC een deel van hun salaris geschonken aan de club. Dit is een fantastisch mooi gebaar en toont de betrokkenheid en begrip voor de huidige situatie waarin we als vereniging zitten.

Contributie zal aankomend seizoen gelijk blijven.

Nieuwbouw kleedkamers en tribune zijn volledig afgerond en we zijn net boven het beschikbare budget uitgekomen, maar is te verwaarlozen. Hier kunnen we de komende tientallen jaren weer van genieten.

De cijfers zijn tijdens de ALV gepresenteerd, maar we zullen deze niet op de website plaatsen. Wanneer hier vragen over zijn kunnen deze altijd gestuurd worden naar de secretaris@kfc1910.nl.

Jaaroverzicht
Afgelopen jaar is er heel veel gebeurd. In de presentatie kunt u deze teruglezen. Heel mooi en positief om te zien is dat er ondanks alle beperkingen er enorm veel is georganiseerd zoals; onlinetrainingen, prijsvragen, jeugd doorgetraind, onderlinge wedstrijden, KFC Cup enz…

Ledenoverzicht
Het aantal ingeschreven teams bij de KNVB in de Zaanstreek is de afgelopen jaren sterk gedaald. Veel verenigingen om ons heen merken dit. KFC blijft hierin stabiel rond de 900 leden, daarvan heeft KFC 53 ingeschreven teams bij de KNVB. Onze kracht zit in de beleidsverandering die we 2017 hebben doorgevoerd. Als KFC 1910 investeren we in betrokkenheid van spelers en ouders. Daarnaast staat opleiden van eigen spelers en trainers centraal en is er meer verbinding tussen selectie en recreatie. Dit zijn ook de speerpunten waarin we blijven investeren.

Hier hebben we alle inzet van onze leden hard voor nodig, denk daarbij bijvoorbeeld aan vrijwilligersdiensten. Wanneer u iets wilt doen of betekenen bij KFC 1910, wacht dan niet tot u bericht krijgt maar neem contact met ons op; secretaris@kfc1910.nl

Jeugdcommissie
Vanuit de jeugdcommissie wordt momenteel gewerkt met 3 sterke coördinatoren. Hier kunnen we extra handjes goed gebruiken zodat de werkzaamheden overzichtelijk en behapbaar blijven. Hier wordt er nauw samengewerkt met trainers en leiders en zijn er korte lijntjes met Bas Timmer (Hoofdjeugdopleidingen) en Jamie Snijder (Hoofd onderbouw). Hier volgen we het Technische beleid van KFC.

Vrouwenvoetbal
Vrouwenvoetbal staat hoog in het vaandel en neemt een grote en belangrijk plek in binnen KFC 1910. Net zoals bij de jeugdcommissie werken we hier met sterke coördinatoren. Inmiddels zijn er ruim 130 vrouwelijke leden en willen we hierin blijven groeien. Hierin is nauwcontact met Henk Kat Technische Zaken Dames divisie en HJO.

KFC 1910 is een mooie samenwerking aangegaan met VV Alkmaar. VV Alkmaar is een BVO binnen de damesdivisie en komt uit in de Eredivisie Vrouwen. De samenwerking is gericht op kennisdelen en workshops en clinics opzetten. Plezier en opleiden staat hierin centraal.

Technische Zaken
Binnen het technische beleid staat opleiden van jeugd centraal, waarbij plezier voorop staat. KFC staat binnen de Zaanstreek en daarbuiten bekend om zijn goede jeugdopleiding. Hierin vinden we betrokkenheid van spelers en trainers belangrijk, maar ook die van de ouders.

Door samenwerkingen met ROC, KNVB, SINA Voetballab en Streetkings waarborgen we continuïteit en kwaliteit. Dit valt ook op bij de BVO’s om ons heen, want veel jeugdleden hebben de kans gekregen hun talent te laten zien, en meerdere zijn zelfs al toegelaten. Dit is geen doel opzich, maar zijn we als KFC natuurlijk heel erg trots op.

Bestuursverkiezing
Zie presentatie

In het Zonnetje
Dit is een nieuwe rubriek, waarin we een vrijwilliger willen bedanken. Dit zullen we gedurende het jaar laten terugkomen en daar kan iedereen iemand voor nomineren met een korte motivatie naar: secretaris@kfc1910.nl

Lid van Verdienste
Xander Salden is benoemd tot Lid van Verdienste voor zijn tientallen jaren inzet en positieve bijdrage aan KFC 1910.

 

De Powerpoint presentatie is hier te vinden!

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!