Bruikleenovereenkomst - KFC1910

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Sponsors

Bruikleenovereenkomst

15 november 2017 10:00


BRUIKLEENOVEREENKOMST

De ondergetekenden:

Voetbalvereniging K.F.C.1910, gevestigd te Koog aan de Zaan, ten deze vertegenwoordigd door Reda Mahdi, verder te noemen “K.F.C.”

en

……………………………………., speler van K.F.C. of wettelijk vertegenwoordiger, verder te noemen “gebruiker”,

K.F.C. stelt in gezamenlijk overleg de kleding ter beschikking zoals als volgt overeengekomen:

Artikel 1
1. De voetbalvereniging K.F.C. geeft aan de gebruiker persoonlijk in bruikleen de volgende zaken:

? K.F.C. shirt,
? K.F.C. voetbalbroek
? K.F.C. keepershirt
? K.F.C. keepers korte broek,


2. De gebruiker verklaart de genoemde artikelen in goede staat in ontvangst te hebben genomen.
Artikel 2
De gebruiker gaat akkoord door ondertekening van deze overeenkomst met het Kleding Fonds Reglement. Het kledingfonds reglement staat overigens op de website, www.kfc1910.nl en kan te allen tijden teruggevonden worden.
Artikel 3
Schade door verlies, diefstal of beschadiging, voor zover deze ten gevolge van onzorgvuldig handelen toe te rekenen is aan de gebruiker, komt voor rekening van de gebruiker.
Artikel 4
Het is aan de gebruiker verboden om de kleding hetzij om niet hetzij tegen een vergoeding aan een ander in gebruik af te staan of aan een ander te verhuren.

Artikel 5
Duur van deze Bruikleenovereenkomst zal van kracht zijn zolang gebruiker bij KFC 1910 lid is.
De gebruiker is verplicht de kleding na het beëindigen van zijn/haar lidmaatschap aan K.F.C. terug te geven.

? Gebruiker heeft het kledingfonds reglement gelezen en is akkoord met de inhoud.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend;

Plaats: Koog aan de Zaan, Datum:

Ondertekening K.F.C.: Ondertekening gebruiker:


Reda Mahdi Naam:………………………………………………….
Bestuurslid Commerciële Zaken

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!