Het kledingfondsregelement verder uitgelegd - KFC1910

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Sponsors

Het kledingfondsregelement verder uitgelegd

15 november 2017 9:45


Doel en deelname kledingfonds

Doel en deelname kledingfonds:

 

  1. Het kledingfonds stelt zich tot doel om elk spelend lid van KFC1910 te voorzien van een  officieel clubtenue. Elk team ontvangt van het kledingfonds een team-tas (bag). Deze team-tas bevat in ieder geval:
  • voetbalshirts (met KFC-logo)
  • voetbalbroekjes
  • keepersshirt (met KFC-logo)
  • keepers korte broek
  • aanvoerdersband
  • exclusief sokken

 

Noot: behalve de in punt 1 genoemde producten, worden de overige kledingproducten en andere artikelen niet vanuit het kledingfonds geleverd. Wil een sponsor voor een elftal, extra kleding of andere artikelen aanschaffen? Dan is dat alleen mogelijk door middel van de aankoop van een Sponsorpakketten. KFC1910 wordt in deze gevallen eigenaar van de aangeschafte producten.

 

2.         Deelname aan het kledingfonds is verplicht voor ieder spelend lid van KFC1910. En ieder spelend lid dient vanaf 1 februari 2018 het officiële KFC-tenue te dragen tijdens de wedstrijden. Een  ieder die zich hier niet aan houdt, wordt niet opgesteld tijdens de wedstrijden door zijn begeleider/trainer.

 

3.         De eigen bijdrage voor het kledingfonds bedraagt € 20,00 per seizoen en voor elk spelend lid. Leden die gedurende het seizoen hun lidmaatschap beëindigen, blijven de volledige bijdrage verschuldigd en hebben geen recht op restitutie. De eigen bijdrage wordt naast de contributie jaarlijks éénmalig geïncasseerd. Met de betaling van de eigen bijdrage, verklaart de gebruiker van de beschikbaar gestelde voetbalkleding akkoord te gaan met de bepalingen uit dit  kledingfondsreglement. Ieder volgend seizoen staat het tijdens de algemene ledenvergadering vrij (op voorstel van het bestuur en ter goedkeuring op de algemene ledenvergadering) de eigen bijdrage voor het kledingfonds aan te passen.

 

4.         Het kledingpakket is en blijft eigendom van KFC1910 en wordt in bruikleen aan het spelend lid gegeven. Als een van de kledingstukken zoals genoemd bij punt 1 vervangen moet worden, omdat de maat niet (meer) goed is,  zal deze worden vervangen door de Kleding Fonds Commissie.

 

5.         De kleding mag uitsluitend tijdens een voetbalwedstrijd van KFC1910 worden gebruikt, en dus niet tijdens de training , op “straat” of bij andere gelegenheden, tenzij de Kleding Fonds Commissie hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

 

6.         Het is niet toegestaan om een nummer, naam of andere uiting op de voetbalkleding te (laten) bedrukken, te schrijven of te bevestigen.

 

Beheer en organisatie:

7          Het kledingfonds valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

Het beheer van het kledingfonds wordt verricht door de Kleding Fonds Commissie:

De Kleding Fonds Commissie bestaat uit; Tessa Zandbergen, Jolanda Noordhoek en Kristie Bot en is bereikbaar via e-mailadres, kledingfonds@kfc1910.nl.

8.         De Kleding Fonds Commissie is verantwoordelijk voor de organisatie van de uitgifte en inname van de kleding. De begeleiders/trainers zijn verplicht de Kleding Fonds Commissie te ondersteunen bij de goede praktische uitvoering hiervan.

 

9.         De begeleider/trainer van een voetbalteam neemt de voetbalkleding aan het begin van het seizoen namens het team in bruikleen van de Kleding Fonds Commissie. Bij de uitgifte van de kleding ontvangt de begeleider/trainer een overzicht van de verstrekte kleding. De begeleider/trainer tekent , op basis van dit overzicht, voor ontvangst van de team-tas. Een kopie van het overzicht zal worden verstrekt.

 

10.       De begeleider/trainer van een voetbalteam levert na afloop van het seizoen de team-tas in bij de Kleding Fonds Commissie. De team-tas bevat alle items die in het overzicht (zie punt 1) staan genoemd.

 

Vermissing, schade en aansprakelijkheid:

11.       Als door het niet in acht nemen van het wasvoorschrift, schade aan de kleding ontstaat, kan de veroorzaker door KFC1910 aansprakelijk worden gesteld. Dit is na overleg met de begeleider/trainer en ter beoordeling van de Kleding Fonds Commissie.

 

12.       Iedere gebruiker is verplicht om zorgvuldig met de voetbalkleding om te gaan. Bij vermissing of beschadiging ten gevolge van onjuist of onzorgvuldig gebruik van de kleding, wordt ten laste van de gebruiker kosten in rekening gebracht ter grootte van de kostprijs van de vermiste of beschadigde kleding. Dit is ter beoordeling van de Kleding Fonds Commissie.

 

13.       Als tijdens de wedstrijd schade aan de voetbalkleding ontstaat, moet dit direct na afloop van de wedstrijd door de speler/speelster bij de begeleider/trainer  worden gemeld. De begeleider/trainer meldt dit direct bij de Kleding Fonds Commissie. Voor schade aan de kleding die tijdens de wedstrijd is ontstaan,  wordt een spe(e)l(st)er niet aansprakelijk  gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Dit is ter beoordeling van de Kleding Fonds Commissie die op basis van het advies van de begeleider oordeelt.

 

14.       Bij vermissing van kledingstukken of geconstateerde schade aan de kleding, anders dan hiervoor bedoelt, moet de begeleider/trainer dit direct na constatering  melden bij de Kleding Fonds Commissie. Of iemand voor vermissing of schade aansprakelijk wordt gesteld, beoordeelt  de Kleding Fonds Commissie. Bij vermeende diefstal moet een proces-verbaal van aangifte van de politie worden overgelegd aan de Kleding Fonds Commissie.

 

15.       Elke speler draagt de officiële KFC1910 kousen, welke te koop zijn via de Webshop of bij 100% Voetbal en zijn voor eigen rekening van het lid.

 

16.       Aan het einde van het seizoen levert de begeleider/trainer de team-tas met alle kledingstukken en toebehoren in bij de Kleding Fonds Commissie. Als blijkt dat er spullen ontbreken die niet zijn gemeld en/of als er sprake is van niet gemelde schade, wordt ten laste van het team (of speler) de daaraan verbonden kosten in rekening gebracht, ter hoogte van de kostprijs.

 

17.       In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het verantwoordelijk bestuurslid Commerciële zaken Reda Mahdi (belast met het kledingfonds) en de Kleding Fonds Commissie.

 

 

Vastgesteld op de algemene ledenvergadering d.d. 30 oktober 2017.Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!